Välkommen!

Säffle plåt_0031Säffle Plåt & Bygg bildades år 2007 då vi övertog ett plåtslageri som varit etablerat ända sedan 70-talet. Sedan dess har vi gjort en spännande resa. I början var verksamheten till största del inriktad på byggnadsplåtslageri, men har under de senaste tre åren expanderat och idag inriktar vi oss även på ventilation,byggnation och solel.